CENTRE DE DONNEE

Utilisateur

MOT DE PASSE

SERVICE DES ETUDIANTS

Utilisateur

MOT DE PASSE

 
PERSONNEL

Utilisateur

MOT DE PASSE

 
COMPTABLE

Utilisateur

MOT DE PASSE

 
 
CHEF DE SERVICE

Utilisateur

MOT DE PASSE

CONNECTER A VOTRE COMPTE
PRE-INSCRIPTION
Nom d'utiisateur
Mot de passe
 
 
 

CHEF DE MENTION

Utilisateur

MOT DE PASSE

 


CERTIFICATION AC

Utilisateur

MOT DE PASSE


INFORMATIONS

Mbola miato hatrany ny fampianarena eto amin'ny ESPA
Ka noho izany :

  • Tsy mbola misy ny circuit car midina eny vontovorona
  • Mbola mitohy ny service minimun hoan'ny administration rehetra

ESPA/AC/SECPAL/Centre de données | 2021