MIVERINA NY FANDRAISANA DOSSIER CONCOURS LICENCE MANOMBOKA NY ALATSINAINY 7 JONA 2021

AO AMIN'PREFA ANKATSO

NY DATY HANAOVANA NY CONCOURS DIA

NY 14 SY 15 Jolay 20121 ENY AMIN'NY CAMPUS VONTOVORONA

FANDAHARAM-POTOANA

mercredi 14 juillet 2021 9H00 11H00 MATHEMATIQUES
13H00 14H00 FRANCAIS
jeudi 15 juillet 2021 9H00 10H30 PHYSIQUE
11HH00 12H00 MATIERE OPTIONNELLE

Formulaire : télécharger

 

 

 

 

DIGITALISATION

LISTE DES ETUDIANTS CONSIDERES

3è VAGUE
CLIQUER ICI


 
zz